Hyppää sisältöön

Hankkeet

OK-hanke 2020-2022
Hankkeen tavoitteena on kehittää nuorten osaamisidentiteettiä, joka tukee heidän itsenäistymistä ja osallisuutta tavoitteellisen harrastustoiminnan kautta. Hankkeessa nuorten harrastaminen tapahtuu Integroiduissa kulttuuriympäristöissä. Tämä edistää nuorten keskinäistä kanssakäymistä,
tutustumista ja vuorovaikutusta.

Tavoitteena on edistää nuorten vapaa-ajanharrastuksissaan hankkiman osaamisen tunnistamista, joka esimerkiksi tukee heitä opiskelu- ja uravalinnoissaan.

Tavoitteena on edistää hankekumppaneiden ohjaajien nuorisotyön menetelmällistä osaamista kohdata nuori sekä tietämystä nuorisotyön ja -politiikan mahdollisuuksista.

Hankkeen kohderyhminä ovat romani- ja maahanmuuttajanuorten parissa toimivat yhteisöt sekä heidän työntekijänsä ja vapaaehtoiset.

Hanke saa rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Award and Rural Youth 2018-2022
Hankkeen tavoitteena on edistää haja-asutusalueilla asuvien nuorten harrastusmahdollisuuksia, esim. paikallisten nuorisoseurojen kautta. Hanke saa rahoitusta Three Funds -rahastosta.

Accessible Award Finland 2021-2023
Hankkeen tavoitteena on mallintaa ja levittää osallistumisen ja harrastamisen muotoja muita heikommassa asemassa oleville nuorille. Hankkeen yhteistyökumppanina on Ammattiopisto Luovi. Hanke saa rahoitusta Three Funds -rahastosta.

Nuoret vertaisohjaajat harrastustoiminnan mahdollistajina 2022
Hankkeen tavoitteena on edistää nuorten harrastustoimintaan osallistumista. Hankkeessa koulutetaan yli 16-vuotiaita nuoria vertaisohjaajaksi. Vertaisohjaajat toimivat muiden nuorten harrastustoiminnan ohjaajina ja mentoreina omissa yhteisöissään. Hanke saa rahoitusta Stiftelsen 7:nde Mars -säätiöltä.

Romaninuorten tulevaisuusseminaari
Hankkeessa järjestetään romaninuorille suunnattu tulevaisuusseminaari viikonlopun aikana vuonna 2022.
Sen tavoitteena on edistää nuorten valmiuksia opiskeluun, työelämään sekä arjen hallintaan ja oman
identiteetin rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä. Seminaarin ohjelma koostuu työpajoista ja
ryhmätoiminnasta. Hanketta rahoittaa Oskar Öflunds Stiftelse.

Ota yhteyttä tai anna palautetta