Hyppää sisältöön

Nuorille

Avartissa on kyse henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisesta ja itsensä voittamisesta. Jokainen voi tehdä omasta Avartti-ohjelmastaan oman näköisen. Aloittamiseen riittää 14-24 vuoden ikä ja innostus aloittaa jokin harrastus. Osallistujalla on mahdollisuus kehittää vahvuuksiaan eri osa-alueilla ja valita aktiviteetit, joista hän innostuu. 

Avartti on:

  • Uusia kokemuksia, seikkailua ja mahdollisuuksia
  • Iloa itsenäisesti ja ystävien kanssa
  • Mahdollisuus löytää uusia kiinnostuksen kohteita ja kykyjä
  • Kokemuksia, jotka kasvattavat rohkeutta ja itsevarmuutta
  • Toiminnasta saa tunnustetun kansainvälisen saavutusmerkin
  • Tärkeä merkintä ansioluettelossa

Avartti-ohjelma koostuu kolmesta tasosta ja neljästä osiosta:

Pronssi – 14 vuotta täyttäneet. Vähimmäiskesto 6 kuukautta. Seikkailu koostuu kahdesta päivästä yhdestä yöstä.

Hopea – 15 vuotta täyttäneet. Vähimmäiskesto 12 kuukautta (pronssin tehneille 6 kk). Seikkailu koostuu kolmesta päivästä ja kahdesta yöstä. 

Kulta – 16 vuotta täyttäneet. Vähimmäiskesto 18 kuukautta (hopean tehneille 12 kk). Seikkailu koostuu neljästä päivästä ja kolmesta yöstä. Kulta tasoon kuuluu myös Projekti. 

Osallistuja voi aloittaa Avartin haluamaltaan tasolta ikärajojen puitteissa.

Avartti-ohjelmassa on neljä osiota:

  • Vapaaehtoisuus
  • Taito
  • Liikunta
  • Seikkailu

Ohjelmassa voi hyödyntää vanhoja harrastuksia tai aloittaa uusia.

Osallistuja voi omasta innostuksestaan riippuen aloittaa Avartin yhdellä harrastuksella tai tehdä kaikkia toimintoja samanaikaisesti. Avarttia voi tehdä yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Seikkailu ja kultatason Projekti toteutetaan ryhmänä.

Toiminta on hauskaa, saa paljon uusia kavereita ja oppii uusia asioita.

Taito

Osallistuja valitsee jonkin itseään kiinnostavan lajin opeteltavaksi taidokseen. Taito voi olla esimerkiksi kielten opiskelua, historian tutkimista, koodaamista , kulttuureihin tutustumista, kädentaitoja, autojen ja koneiden korjausta, teatteria, musiikkia, maalausta, videoiden tekemistä.

Vapaaehtoisuus

Tavoitteena on olla avuksi muille ja oppia käytännön tekemisen kautta. Se voi olla toimintaa jonkun henkilön, ryhmän, yhteisön, eläinten tai luonnon hyväksi. Vapaaehtoisuus voi olla esimerkiksi koulun oppilaskunnan toimintaan, hyväntekeväisyystapahtumaan tai ympäristönsuojeluprojektiin osallistumista.

Liikunta

Osallistuja voi valita liikuntamuodokseen itseään kiinnostavan liikuntalajin. Liikunnassa voi harrastaa tuttua urheilulajia tai kokeilla jotakin uutta. Liikunta voi olla yksilö-, pari- tai joukkuelaji. Osallistuja voi myös kokeilla useita liikuntalajeja. Liikuntaa voi olla esimerkiksi kävely, pyöräily, skeittaus tai parkour.

Seikkailu

Seikkailu-osiossa osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat 4–7 hengen ryhmässä yhteisen vaelluksen tai tutkimusmatkan luonnossa. Ryhmä päättää, tekeekö se seikkailun esimerkiksi jalan, polkien, meloen, hiihtäen, ratsastaen tai soutaen.

Projekti

Avartin kultatasolla osallistuja suunnittelee ja toteuttaa itseään kiinnostavan projektin. Projektin voi tehdä Suomessa tai ulkomailla. Projekti voi olla esimerkiksi leirin/tapahtuman järjestäminen tai ympäristönsuojeluun osallistuminen.

Missä Avartti toimintaa järjestetään?

Paikallista Avartti-toimintaa voivat järjestää esimerkiksi koulut, kuntien ja seurakuntien nuorisotoimet, urheiluseurat ja nuorisojärjestöt. Mukaan voi tulla ottamalla yhteyttä lähimpään paikalliseen Avartti-toimijaan.

Jos omalla paikkakunnalla ei ole vielä Avartti-toimintaa, kannattaa ottaa suoraan yhteyttä Avartti-toimistoon.

Voit myös pyytää paikallista nuorten kanssa toimivaa tahoa tarjoamaan Avartti-ohjelmaan.

Ota yhteyttä tai anna palautetta