Hyppää sisältöön

Ohjaajille

Menetelmä nuorten kasvun tukemiseksi

Avartin ohjaajina voivat toimia esimerkiksi nuorisotyöntekijät, opettajat, asuntola-ohjaajat, vanhemmat sekä eri lajien taitajat ja harrastajat. Ohjaajan tehtävänä on toimia mahdollistajana ja tukijana.  Ohjaaja auttaa nuorta aktiviteettien valitsemisessa, tavoitteiden asettamisessa sekä valmentautumisessa ja suunnitelmien tekemisessä.

Ohjaajalle Avartti on työväline, jolla sitouttaa nuoria pitkäaikaiseen, tavoitteelliseen toimintaan. Avarttia voidaan käyttää työvälineenä nuoriso- ja kasvatustyötä tekevissä järjestöissä, kunnissa, seurakunnissa ja oppilaitoksissa.

Joustavuutensa ansiosta Avartti soveltuu työvälineenä hyvin myös moninaisille ryhmille tai erityistä tukea tarvitseville nuorille, sillä tavoitteita ei anneta ylhäältä päin – vaan nuori itse luo tavoitteensa omista lähtökohdistaan. Näin on mahdollista luoda jokaiselle oman näköinen harrastusohjelma, jonka suorittamisesta nuori voidaan palkita kansainvälisellä tunnustamisella.

Olen saanut suorittaa ohjelmaa omassa tahdissani ja oman näköisesti. Vierelläni on kulkenut ohjaaja, joka tarpeen tullen ei ole päästänyt minua lipumaan liian väljille vesille.

Nuoren osaaminen todennetaan saavutustenkirjaan, joka toimii nuoren portfoliona. Lisäksi nuorelle myönnetään todistus tekemästään ohjelman tasosta. Omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen edesauttaa oman koulutuspolun ja ammatinvalinnan löytymiseen.

Ohjaajan tukena voi toimia lajiohjaajia, jotka ovat nuoren valitseman harrastuksen henkilökohtaisia ohjaajia. He voivat olla esimerkiksi erilaisten yhdistysten ohjaajia, valmentajia tai vapaaehtoisia.

Avartti-toimisto tukee paikallisia ohjaajia järjestämällä koulutuksia, toimittamalla materiaaleja, antamalla ohjausta ja neuvontaa sekä tiedottamalla kansainvälisistä mahdollisuuksista. Ohjaajat voivat kehittää ammattitaitoaan osallistumalla Avartin kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin.

Voit ryhtyä ohjaajaksi käytyäsi Avartti-koulutuksen. Koulutus antaa nuorisokasvatuksen ammattilaisille ja vapaaehtoisille valmiudet toteuttaa Avartti-ohjelmaa.

Ota yhteyttä tai anna palautetta